ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടി നവോത്ഥാന നർത്തകൻ


ഫോട്ടോസ്


അംഗീകാരങ്ങൾ

കേരളാ സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംസ്ഥാന അവാർഡ് -1999
കലാ ദർപ്പണ പുരസ്കാരം:- 2001 യേശുദാസ് സമ്മാനിക്കുന്നു
ACMI സമഗ്രസംഭാവന പുരസ്കാരം 2010 കാവാലം സമ്മാനിക്കുന്നു
കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അനുമോദനം
NSS ന്റെ ആദരം പി.കെ നാരായണപ്പണിക്കർ സമ്മാനിക്കുന്നു
കലാകുലശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം 2006 എം വി ദേവൻ സമ്മാനിക്കുന്നു
ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മപുരസ്ക്കാരം അശ്വതിതിരുന്നാൾ ലക്ഷ്‌മി ഭായിതമ്പുരാട്ടിസമ്മാനിക്കുന്നു
ഓച്ചിറ പി .ആർ . ശങ്കരൻ കുട്ടിക്ക് സ്വീകരണം CASO-15-02-2004

സൗഹൃദങ്ങൾ


പ്രൊഫ. എസ്സ് ഗുപ്തൻ നായരും ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടിയും
പുതുപ്പള്ളി രാഘവനും ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടിയും
തെങ്ങമം ബാലകൃഷ്ണനും ശങ്കരൻകുട്ടിയും
ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടി,സി എൽ ജോസ്,ശ്രീ മൂലനഗരം മോഹൻ,കെ. പി .ഉദയഭാനു
കേരള സൈഗാൾ പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർക്കൊപ്പം
ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർക്കൊപ്പം(Year:-2000)
അശ്വതി തിരുന്നാൾ ലക്ഷ്‌മി ഭായിതമ്പുരാട്ടി, പ്രൊഫ.എസ്സ്. ഗുപ്തൻനായർ,ഡോ.പുതുശ്ശേരി
പുതുപ്പള്ളി രാഘവനും ഓച്ചിറ ശങ്കരൻകുട്ടിയും